Lojë shahu e lirë në-linjë. Luani shah përmes një ndërfaqeje të pastër. Pa regjistrimi, pa reklama, pa u dashur shtojca. Luani shah me kompjuterin, miqtë ose kundërshtarë të rastësishëm.
Luani Lojra Turnetë Lojtarë shahu Ekipet Forum TV
? lojtarë në linjë
 Duke u rilidhur
 Ngjyra
 Shqip
 Hyni
Këtë lojë po e ndiqni si shikues
Stockfish AI level 6 (1500)

Luan i bardhi

Luan i ziu

Anonymous
Previously on Lichess TV
Anonymous vs Stockfish AI level 6 (1500) Pa kufizim
Stockfish AI level 6 (1500) vs Anonymous Pa kufizim
Stockfish AI level 6 (1500) vs Anonymous Pa kufizim
Anonymous vs Stockfish AI level 6 (1500) Pa kufizim
Anonymous vs Stockfish AI level 6 (1500) Pa kufizim
Stockfish AI level 6 (1500) vs Anonymous Pa kufizim
Stockfish AI level 1 (1500) vs Anonymous Pa kufizim
Stockfish AI level 6 (1500) vs Anonymous Pa kufizim
Anonymous vs Stockfish AI level 1 (1500) Pa kufizim
Anonymous vs Stockfish AI level 2 (1500) Pa kufizim