Lojë shahu e lirë në-linjë. Luani shah përmes një ndërfaqeje të pastër. Pa regjistrimi, pa reklama, pa u dashur shtojca. Luani shah me kompjuterin, miqtë ose kundërshtarë të rastësishëm.
Luani Lojra Turnetë Lojtarë shahu Ekipet Forum TV
? lojtarë në linjë
 Duke u rilidhur
 Shqip
 Hyni

Progress today

 angel 1454 81
 saeed 1545 81

Today's leaders

 saeed 1545 81
 angel 1454 81

Active today

 angel #17
 saeed #17
 rrrr1358 #3
 mehdiq1361 #3
 Mishow #1
 Amer #1
 uaser44 #1
 Peter #1
 alexei #1
 karem #1

Progress this week

 angel 1454 81
 saeed 1545 81

Leaders this week

 dehghanbamipoor 1662 162
 nuomi 1662 162
 saeed 1545 81
 angel 1454 81
 Mishow 1337 163
 King_of_The_MobChat 1337 163

Active this week

 saeed #46
 angel #43
 mehdiq1361 #23
 Thedriv #16
 rrrr1358 #15
 Mishow #12
 zamani #11
 Gintaras #8
 steelmaiden #6
 r0840s #6

Progress this month

 angel 1454 81
 saeed 1545 81

Udheheqes

 Mlisa 1662 162
 dehghanbamipoor 1662 162
 Fazul 1662 162
 nuomi 1662 162
 Vic07 1566 66
 yousefhaji 1566 66
 saeed 1545 81
 gholam1365 1520 20
 Renata13 1500
 ibrahim 1500

Active players

 rrrr1358 #708
 siroos #94
 Raptus #92
 Gintaras #80
 saeed #46
 angel #43
 mostafa #42
 anto007 #36
 Mishow #34
 Renata13 #32

Best bullet players

Best blitz players

Best slow players

 saeed 1545
 angel 1454